MADE Podcast Podcast Artwork Image

MADE Podcast

MADE

Digitale tvillinger, sensorer, samarbejdende robotter, cirkulær produktion og nye materialer. I MADE Podcast ser vi sammen med virksomheder og eksperter på tendenser og nybrud i dansk produktion og sætter det i perspektiv. Læs mere om produktion i Danmark på www.made.dk.//Digital twins, sensors, collaborative robots, circular production and new materials. MADE Podcast look into trends and innovations in Danish production, and put it in perspective to the rest of the world together with companies and experts.
Episodes